298 855 540 gerų pasiūlymų
KONSULTACIJOS: +370 667 87878
PARAÅ YKITE MUMS: pagalba@zuza.lt

Privatumo politika

Bendra informacija

UAB "B projektai" (toliau – Duomenų valdytojas) yra šio https://zuza.lt interneto portalo (toliau – Portalas) valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – Privatumo taisyklės) kartu su zuza.lt portalo naudojimosi taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname, kaip mes renkame ir toliau tvarkome Portalo lankytojų asmens duomenis. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti JÅ«sų tapatybę. Asmens duomenimis laikoma pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums bÅ«dingos savybės ir kt. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie bÅ«tų tikslÅ«s, saugÅ«s, konfidencialÅ«s, tinkamai laikomi ir saugomi.

Svarbu, kad susipažintumėte su Privatumo taisyklėmis, nes jose nustatytos sąlygos bus taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mÅ«sų teikiamas paslaugas, nepaisant to, kokiu įrenginiu (kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar kt.) naudositės. Tęsdami naršymą Portale JÅ«s patvirtinsite, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis ir suprantate jų nuostatas.

Tvarkydami JÅ«sų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR.

DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI:
Uždaroji akcinė bendrovė UAB „B projektai“
Įmonės kodas: 110744849
PVM mokėtojo kodas: LT107448414
Registracijos adresas: Latvių g. 19A-7, LT-08113 Vilnius
Korespondencijos adresas: Latvių g. 19A-7, LT-08113 Vilnius
Atsiskaitomoji sąskaita: LT933500010015965529
Bankas: Paysera LT, UAB
El. paštas pagalba@zuza.lt

1.KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir tvarkome:

Duomenų pavadinimas

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Registracijos duomenys Privalomi registracijos duomenys: el. pašto adresas.
AlternatyvÅ«s duomenys (duomenys, kuriuos pateikiate išskirtinai savo nuožiÅ«ra): vardas, pavardė, telefono numeris, pristatymo adresas.
Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal naudojimosi zuza.lt portalo sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir zuza.lt.
Pirkimų duomenys Mes renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte pirkdami prekes zuza.lt portale.
Mes renkame šiuo JÅ«sų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, prekių pristatymo bÅ«dą, mokėjimo bÅ«dą, mokėjimo informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu).
Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.
Slapukai

 

JÅ«sų naršymo ir elgesio zuza.lt portale istorija.

Jūsų sutikimo pagrindu.
Komunikavimo pasirinkimai

Tai apima jÅ«sų pasirinkimus dėl mÅ«sų rinkodaros pasiÅ«lymų gavimo bei jÅ«sų komunikavimo pasirinkimus. Mes suteikiame jums galimybę valdyti įvairias pasirenkamas mÅ«sų teikiamas komunikavimo rÅ«šis, įskaitant prisijungimo ir atsisakymo galimybes.
Mes renkame tokius jÅ«sų duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, IP adresą, pirkinių krepšelio duomenis, pirkimų duomenis, užsakymų istoriją, mokėjimų istoriją.

 

Naudojimosi zuza.lt portalo sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir zuza.lt, pagrindu.
Kontaktinė informacija, atsiliepimai ir paklausimai

Kai pateikiate mums atsiliepimus, kreipiatės į mus dėl pagalbos arba užduodate mums klausimus, mes galime rinkti tokius jÅ«sų duomenis kaip: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (arba) kita kontaktinė informacija, kad atsakytume į jÅ«sų atsiliepimus, teiktume pagalbą ar atsakytume į jÅ«sų klausimus. Tai apima jÅ«sų susirašinėjimo su mumis įrašus ir kopijas (įskaitant el. pašto adresus ir telefono numerius), jei tokių yra.

 

Naudojimosi zuza.lt portalo sutarties, sudarytos tarp jūsų ir zuza.lt, pagrindu.
Analitiniai duomenys

Siekiame, kad naudotis mūsų portalu jums būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl atliekame Jūsų veiksmų analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome tokius jūsų asmens duomenis:
pirkimų istorija; naršymo istorija; mokėjimų istorija; įsigytų prekių apžvalgos; apklausų metu pateikti atsakymai; JÅ«sų ir mÅ«sų tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą.

 

Teisėto intereso pagrindu.
Rinkodaros duomenys Siekiant pateikti Jums informaciją apie naujoves, prekių, akcijų ir projektų pasiÅ«lymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, įrenginio identifikavimo numerius. JÅ«sų sutikimo pagrindu.

 

2.ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

1. Mes renkame JÅ«sų asmens duomenis tik nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir netvarkome JÅ«sų asmens duomenų jokiais bÅ«dais, kurie bÅ«tų nesuderinami su šiais tikslais.

2. Siekdami suteikti jums prieigą prie zuza.lt portalo ir norėdami suteikti jums galimybę naudotis zuza.lt portalu, tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • registracijos duomenys.

3. Pardavimų vykdymo ir užklausų tvarkymo tikslais tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • pirkimų duomenys.

4. Norime, kad naudotis zuza.lt portalu bÅ«tų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl siekdami gerinti savo paslaugas nuolat vykdome savo veiklos analizę, analizuodami ir valdydami šiuos duomenis:

 • slapukų duomenys;
 • analitiniai duomenys.

5. JÅ«sų asmens duomenų tvarkymas jÅ«sų prašymų ir užklausų tvarkymo tikslais:

 • siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas ir visapusišką aptarnavimą, šios Privatumo politikos 1.2 skyriuje nurodytus JÅ«sų asmens duomenis taip pat tvarkome jÅ«sų užklausų ir prašymų vykdymo tikslais.

6. Siekdami teikti Jums bendrus pasiÅ«lymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • rinkodaros duomenys. Šiame punkte nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi tik JÅ«sų sutikimo pagrindu. JÅ«s turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekdami su mumis raštu el. paštu pagalba@zuza.lt arba pakeisdami prenumeratos bÅ«seną savo paskyroje.

 

3.AR GALIU NESUTIKTI, KAD MANO ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI IR NAUDOTIS zuza.lt PORTALU?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu. Tačiau, neturint privalomų duomenų neturime galimybės įvykdyti Jūsų pirkimo, nes Pardavėjas negalėtų įvykdyti jūsų užsakymo.

4.KAIP PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

1. Siekdami pateikti JÅ«sų prašomas prekes ir suteikti paslaugas, mes galime perduoti JÅ«sų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius JÅ«sų asmens duomenis, kurie yra bÅ«ti siekiant tinkamai įvykdyti JÅ«sų užsakymą.

2. JÅ«sų asmens duomenimis perduodame pardavėjams iš kurių perkate prekes. JÅ«sų asmens duomenys perduodami pardavėjams tiek, kiek bÅ«tina norint tinkamai įvykdyti JÅ«sų užsakymą.

3. Jūsų asmens duomenys yra perduodami paslaugų teikėjams, tokiems kaip pristatymo įmonės, teikiančios paslaugas pardavėjui ar zuza.lt.

4. Teisinio proceso atveju jÅ«sų asmens duomenys gali bÅ«ti perduoti kitoms šalims:

 • valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Taip pat galime atskleisti jÅ«sų informaciją kitoms šalims, kai esame įsitikinę, kad yra bÅ«tina atsakyti į teisėtus vyriausybės institucijų reikalavimus ar teisinių procesų atvejais (kaip antai teismo įsakymas, kratos orderis ar šaukimas į teismą).

5.KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

JÅ«sų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra bÅ«tina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mÅ«sų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. JÅ«sų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki JÅ«sų sutikimo atšaukimo dienos.

6.KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS, KURIUOS TVARKO zuza.lt?

JÅ«s turite teisę susipažinti su mÅ«sų tvarkomais JÅ«sų asmens duomenimis. Su tvarkomais JÅ«sų asmens duomenimis JÅ«s galite susipažinti šiais bÅ«dais:

 • atsiųsdami mums prašymą el. paštu: pagalba@zuza.lt
 • susisiekdami su mumis telefonu +370 667 87878.

7.KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

Jeigu pastebėjote, kad JÅ«sų asmens duomenys yra netikslÅ«s ar neišsamÅ«s ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais bÅ«dais:

 • Vartotojo profilyje „Mano duomenys“.
 • susisiekdami su mumis el. paštu: pagalba@zuza.lt;
 • susisiekdami su mumis telefonu +370 667 87878.

8.AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

1. JÅ«s turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume JÅ«sų asmens duomenų ir juos panaikintume JÅ«sų asmens duomenys bus panaikinti gavus JÅ«sų prašymą.

2. JÅ«sų asmens duomenys nebus panaikinti iš mÅ«sų duomenų bazės jei gavę JÅ«sų prašymą nustatysime, kad:

 • JÅ«sų asmens duomenys yra reikalingi, kad bÅ«tų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
 • JÅ«s nesate atšaukęs sutikimo dėl JÅ«sų asmens duomenų tvarkymo;
 • JÅ«s nesutikote su JÅ«sų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra bÅ«tinas dėl mÅ«sų teisėtų interesų;

3. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.

4. JÅ«sų duomenis mums bÅ«tina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

5. Prašymą dėl JÅ«sų asmens duomenų ištrynimo JÅ«s galite pateikti šiais bÅ«dais:

 • susisiekdami su mumis el. paštu: pagalba@zuza.lt;
 • susisiekdami su mumis telefonu: +370 667 87878.

9.AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS?

1. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti JÅ«sų asmens duomenis. Jums apribojus JÅ«sų asmens duomenų tvarkymą mes su JÅ«sų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą JÅ«s galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

 • JÅ«sų asmens duomenys yra netikslÅ«s (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
 • JÅ«sų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad JÅ«sų duomenys bÅ«tų ištrinti;
 • zuza.lt nebereikia JÅ«sų asmens duomenų nustatytais tikslais, tačiau reikalingi Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

2. JÅ«sų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome JÅ«sų asmens duomenis yra viršesnės už JÅ«sų).

3. Apriboti JÅ«sų asmens duomenų tvarkymą JÅ«s galite šiais bÅ«dais:

 • susisiekdami su mumis el. paštu: pagalba@zuza.lt;
 • susisiekdami su mumis telefonu: +370 667 87878.

10.AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?

Savo sutikimą dėl JÅ«sų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais bÅ«dais:

 • susisiekdami su mumis el. paštu: pagalba@zuza.lt;
 • susisiekdami su mumis telefonu: +370 667 87878.

11.KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ Ä®GYVENDINIMO?

                    1. Su jÅ«sų asmens duomenimis susijusius prašymus galite pateikti šiais bÅ«dais:
                     • susisiekdami su mumis el. paštu: pagalba@zuza.lt;
                     • susisiekdami su mumis telefonu: +370 667 87878.
                    2. Savo sistemoje JÅ«sų identifikaciją atliekame pagal JÅ«sų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų bÅ«dų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės JÅ«sų tinkamai identifikuoti ir pateikti JÅ«sų prašomos informacijos ar įgyvendinti JÅ«sų prašymo.

                     12.SLAPUKAI. KAS TAI?

1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į JÅ«sų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Portale, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Portale vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Portalo aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, apsilankymų Portale skaičius, naudojamos internetinės naršyklės tipas, peržiÅ«rėti Portalo puslapiai, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Portalą iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

 • kad užtikrintume Portalo funkcionalumą (pvz., kad JÅ«s galėtumėte naudotis Portalo įasmeninimu);
 • kad galėtume tobulinti Portalą, kuris dar labiau atitiktų JÅ«sų poreikius;
 • paslaugų plėtrai ir naudojimosi analizei;
 • tiksliniam rinkodaros orientavimui.

4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Portalu apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

5. Portale gali būti naudojami tokie slapukai:

 • techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra bÅ«tini Portalo veikimui;
 • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra bÅ«tini Portalo veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 • analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Portalo lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiÅ«lymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
 • socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie bÅ«tini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Portalo informaciją.

6. Sutikimą naudoti slapukus JÅ«s galite duoti šiais bÅ«dais:

 • neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 • Portale pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

7. JÅ«s gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti JÅ«s galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo JÅ«sų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lt arba https://www.allaboutcookies.org/.

8. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Portalo funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Portalo.

9. „Facebook Pixel” mes naudojame kaip analizės įrankį, leidžiantį įvertinti reklamos efektyvumą, suprasti veiksmus, kuriuos atliekate mÅ«sų svetainėje. Mums padeda stebėti „Facebook“ skelbimus, optimizuoti skelbimus pagal surinktus duomenis, kurti tikslines auditorijas bÅ«simiems skelbimams ir pakartotinę rinkodarą kvalifikuotiems potencialiems klientams – žmonėms, kurie jau ėmėsi tam tikrų veiksmų mÅ«sų svetainėje.

Top pasiūlymai žemomis kainomis